1 Icon_fb_shadow

3. mýtus: Bez chemických pesticidů zemědělství provozovat nelze

E8de98c9bf8bc5a20d7b5f4dcb47e684a80449bb

Ekologické zemědělství na pesticidy kašle
foto: Kredit Colin Grey via Creative Commons

Podívejte se na další fotografie18.03.2012 16:45

A jak je to skutečně? I třetí mýtus vyvrací český Bioinstitut.


Ekologické zemědělství používá na ochranu rostlin namísto chemických pesticidů a hubení plevelů pozitivní vliv celého biologicky a ekologicky vyváženého agro-eko-systému.

Pesticidy v ekologickém zemědělství nemají místo. Jednak kontaminují prostředí a vodu, mají negativní vliv na půdní organismy flóru a faunu a konečně také jejich rezidua zůstávají v potravinách. Faktem je, že jejich výroba je také poměrně energeticky náročná.

Choroby, škůdci a plevele se v ekologickém zemědělství regulují komplexním využíváním následujících metod:

  • volba vhodných odolných druhů a odrůd
  • druhově pestré osevní postupy
  • mechanické zásahy (používání plecích bran, kultivace a okopávky, zakrývání ochrannými sítěmi, apod.)
  • podpora a ochrana užitečných organismů (křovinné pásy, krajinné prvky, místa pro hnízdění, nasazování predátorů...)
  • termické metody (například termické plečky nebo propařování)


Další významnou metodou ochrany rostlin je prevence:


1) Péče o úrodnost půdy a biodiverzitu

Přirozenou vlastností kvalitní půdy je schopnost omezovat výskyt chorob. Rostliny pěstované v biologicky aktivní půdě získávají přirozenou odolnost proti škůdcům.

Živé organizmy navíc mají v přírodě své přirozené nepřátele. Kalamitní přemnožení škůdců a chorob pak nastává tam, kde se šíří škodlivé organizmy a užitečné organizmy chybějí. Proto je také v ekologickém zemědělství velmi důležitá pestrost života.
 

2) Výživa rostlin

Hlavní zásadou ekologického zemědělství je:

„Nehnojíme přímo rostliny, ale hnojíme půdu, která potom rostliny harmonicky vyživuje.“

Výživu půdy zabezpečuje hlavně hnojení vlastními statkovými hnojivy a zeleným hnojením.

Vůči patogenům jsou totiž odolnější rostliny, které žijí ve vyváženém prostředí a nejsou přehnojené dusíkem. Takové rostliny pak mají kompaktnější a odolnější pletiva. Naopak dusíkem přehnojené rostliny jsou náchylnější zejména k napadení houbovými chorobami a některými škůdci.

Výhody pravidelného dodávání organické hmoty do půdy (organického hnojení) z hlediska ochrany
rostlin:

  • zvyšuje se biologická aktivita půdy (rychlejší rozklad posklizňových zbytků, redukce zárodku chorob)
  • vzniká (udržuje se) stabilnější půdní struktura
  • vyrovnaná a pestrá výživa rostlin
  • do půdy se dodávají látky, které posilují odolnost rostli


3) Správné osevní postupy

Pěstební metody:

    •    výběr lokality k pěstování plodin
    •    zohlednění jejich střídání
    •    výběr odrůd
    •    obracení půdy
    •    termín výsevu a výsadby

Střídání plodin je jedno z opatření , které brání patogenům. Toto jsou metody, které posilují zdravý cyklus:

    •    vynechání hostitelských rostlin z pěstebního procesu, čímž se dosáhne přerušení vývojového cyklu patogenu,
    •    narušování dormance patogenu tak, aby klíčily v nesprávný čas
    •    pěstování předplodin a následných plodin, které kořenovými výhonky vyprovokují dormantní stádia patogenu ke klíčení. Po vyklíčení tím, že nenacházejí vhodné hostitele, nevytvářejí reprodukční orgány.
 

4) Vhodné stanoviště

Půdní druh a klima stanoviště. Pěstování vhodných rostlinných druhů v souladu s půdním druhem a klimatem stanovište. Nemají-li rostliny zabezpeceny optimální podmínky pro rust a vývoj, pak citliveji reagují na výskyt škodlivých organizmu.Autor: Adéla Kubíčková | Počet přečtení: 35171 komentáře


Pro vložení komentáře se přihlaš nebo zaregistruj.
1.

Irena Pribelská      více než 7 let (19. 03. 2012 22:37)

Moje babička by řekla,a měla by pravdu,nejlepší pro úrodu je motyka.Vždyť i ti naši předci používali systém-letos oseju a zítra bude ladem.