0 Icon_fb_shadow

Trpaslík a permakultura

A026efcab5ec6b7278c8a9d96296623af470b36f

Permakulturní zahrada nebo chýše Lady Gaga?
foto: Bio.cz

Podívejte se na další fotografie22.04.2011 13:05

Začněme hádankou. Když se řekne PERMAKULTURNÍ zahrada, představíte si:
 

a)  zahradu, která si žije svým vlastním životem a tudíž do ní lidská noha nemusela vkročit celou sezónu
b)  zahradu, o kterou se permanentně staráte, takže je jako z katalogu realitní kancelářec)  zahradu osídlenou permoníkyJsme si vědomi, že za tak zjednodušující hádanku by nám „permakulturní“ odborníci asi vyprášili kožich. A, B, a koneckonců ani C, se v permakultuře nevylučuje, i když permakulturně založenému zahradníkovi by oku lahodil obrázek A. V permakultuře totiž nejde o to, jak je pozemek reprezentativní,
ale jakým způsobem o něm přemýšlíme a jak jej tedy navrhujeme, realizujeme
a užíváme.


Co je permakultura

Víte kolik kalorií energie je potřeba na výrobu jedné kalorie potraviny? Deset!
A to díky pokroku konvenčních technologií. Více produkujeme, více energie spotřebováváme, více kupujeme a vyhazujeme. 

Tradiční individuální zemědělství je skvělé řešení pro ty, kdo se chtějí vrátit do doby našich pradědů. Dokáží to udělat naopak: z jedné kalorie energie vyrobit deset kalorií potravin. Obejdou se bez chemie, nafty, infrastruktury, elektřiny. Spotřebují pouze svou vlastní fyzickou sílu a energii hospodářských zvířat.
Ale kdo by dnes otročil na poli.  

Volba třetí je relativně nová a označujeme ji termínem PERMAKULTURA (trvale udržitelný systém). Unikátní je v tom, že člověk vytváří své bezprostřední životní prostředí po vzoru přírodních ekosystémů. Permakulturní zahrada svým obsahem může připomínat zmenšený ekosystém širší krajiny.

Pak si do zahrady můžete postavit třeba i trpasíka, tedy pokud splní přísné nároky 12-ti principů permakulturní zahrady a projde vaším výběrovým řízením.

Z hlediska permakultury vás totiž bude například zajímat, kolik energie se spotřebuje na výrobu trpaslíka, kolik energie vám trpaslík na zahradě ušetří, kolik užitečných funkcí trpaslík pro vaši zahradu má…

12 principů permakulturního designu

1. Hledej souvislosti

Na vše, co zasadíme či postavíme do krajiny, pohlížíme jako na součást většího systému. Například každá rostlina, ale i stavba má v permakultuře pokud možno dvě a více funkcí a podporuje další prvky v systému.

Příklady
Kopřiva - chrání půdu před vysycháním, léčivá bylina, salát, lze z ní vyrobit například i sýr
Skleník - který slouží zároveň jako kurník a seník
Speciální toaleta - která vyrábí hnojivo
 

Mohl bych mít na hlavě odpočívadlo pro ptáčky a v jedné ruce držet květináč!?2. Zachycuj a uchovávej energii

V době hojnosti uskladňujeme, konzervujeme, sušíme potraviny pro pozdější konzumaci. Sbíráme, uchováváme, nebo si vyměňujeme semena rostlin, která následně využijeme pro výsadbu. V nádržích uchováváme dešťovou vodu. Dřevo získáváme z vlastních stromů.  Kompostujeme.
K zachycení tepla v zahradě využíváme velké kameny.

V druhé ruce bych mohl držet zrcátko a vrhat sluneční svit na teplomilnou rostlinu! 


3. Získávej výnos

… a to s minimálními náklady. Čas a energii věnujme tomu, co poskytuje nejdůležitější výnos. K obživě vybíráme odolné, regionální a samo se reprodukující rostliny.

Příklad minimalizace nákladů

Mulčování - chrání půdu před vysycháním, brání v růstu většině plevelů, vytváří ideální mikroklima pro půdní život a kořínky rostlin, atd.


Výnosnost nula. Ale zase jsem krásný!


4. Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu

Když světlo v kuchyni získáme otočením vypínače, nepřemýšlíme, jaké zdroje, v jakém množství a jak efektivně jsme je využili. Čím více jsme ale závislí na vlastních zdrojích, tím více nás budou důsledky našeho počínání, tedy zpětná vazba, zajímat. Vypočítejte si svoji ekologickou stopu.

 
Velikost mé stopy: 5,5 cm.  

   


5. Využívej obnovitelných zdrojů a služeb

Přírodní zdroje, které využíváme, nesmíme nenávratně zničit. Pokud je zdroj ze 100% přeměněn na jediný produkt, pravděpodobně jsme jej mohli využít lépe. 

Příklad
y
Strom - dřevo použijeme k topení, stavebním účelům
Kompost - může vyhřívat skleník
Čistící vodní systém - kořenová čistička
Pasoucí se zvíře - nahradí žací stroj a hnojení
Leguminózní rostliny - produkují dusík a zvyšují tak úrodnost půdy


Až se rozpadnu, přimíchejte mne do omítky!

 


6. Nevytvářej odpad 
a jak to dělat

Odmítej, redukuj, opakovaně využij, opravuj, recykluj.

 
Neodmítejte mě, i Knížák pravil, že kýč není odpad!7. Navrhuj inteligentně

Při plánování rozmístění jednotlivých prvků na permakulturním pozemku využíváme tzv. zón. Permakulturní zóny jsou více či méně soustředné oblasti s různou intenzitou využívání.


zóna 0 - centrum aktivit (obytný dům)

zóna 1 - nejbližší okolí domu, nejlépe kontrolovaná a nejintenzívněji využívaná plocha (intenzivní zahrádka, dílny, skleník, kompost, sušení prádla, ptačí krmítko) 


zóna 2
- zóna částečné péče (zahrada, malé ovocné stromy, ovocné keře, malá domácí zvířata, stodola, kurník, ohniště, úl, sklad dřeva)

zóna 3 - farmářská zóna (ovocný sad, pastviny, pole) 


zóna 4 - zóna minimální péče (stromy na dřevo, plané stromy a keře)


zóna 5 - divočina - zcela bez lidských zásahů
 


Patřím určitě do zóny 1. Rád šokuji návštěvy.8. Dej přednost začleňování před oddělováním

Umístíme-li správné věci na správné místo vytvoří se mezi nimi vztahy, takže tyto věci spolupracují a vzájemně se podporují.
 

Já že se jsem tady jako pěst na oko? Tak mě uplácejte vlastnoručně z hlíny!


9. Využívej malých a pomalých řešení

Malé a pomalé systémy se ovládají lépe než velké systémy, lépe využívají místních zdrojů a dosahují udržitelnějších výsledků.


… samozřejmě z jílu, který pochází z vaší zahrady.10. Využívej rozmanitosti a važ si jí

Rozmanitost omezuje zranitelnost vůči řadě hrozeb a využívá výhod jedinečných přírodních podmínek prostředí v němž se vyskytuje.

Ano, čím víc různých trpaslíků, tím lépe!
11. Využívej okrajů a važ si okrajových systémů

Styčná plocha mezi věcmi je místem, kde se dějí nejzajímavější události. Jsou to také často nejhodnotnější, nerozmajitější a nejproduktivnější části systému.


I já pocházím od hranic. Tam se děje věcí!12. Využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj

Vize není to, jaké jsou věci nyní, ale jaké budou. Nevyhnutelnou změnu můžeme pozitivně ovlivnit, když ji budeme sledovat a zasáhneme-li v pravý čas.
 

Tak co, berete mě?

Video: reportáž Permakultura

Wikipedia: cs.wikipedia.org/wiki/Permakultura
 Autor: Petra Verzichová | Počet přečtení: 90320 komentáře


Pro vložení komentáře se přihlaš nebo zaregistruj.